Преводи на песни

Като сила/слабост на рок и барок

Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 17 Сеп 2009, 19:00

Май по-добре да си има отделна тема за преводите на песни!
Тези, които съм направила досега са провокирани, породени, от нечия реплика, мнение или моя асоциация с нещо. Но става почти хаос...

И макар че Джон Лорд е мнооого широко скроен човек - видяхме го с очите си на концерта в Пловдив и четохме фонограмата на пресконференцията му
- някак си не върви в темата
Jon Lord Press (Джон Лорд) / "Интервю"
да стои превода на песента Ready For Love на BAD COMPANY.
Местя го тук - превода, разбира се. :)

READY FOR LOVE
BAD COMPANY

Walkin' down this rocky road
Wondering where my life is leadin'
Rollin' on to the bitter end
Finding out along the way
What it takes to keep love living
You should know how it feels, my friend

Ooh, I want you to stay
Ooh, I want you today

I'm ready for love
Oh baby, I'm ready for love
Ready for love
Oh baby, I'm ready for love

Now I'm on my feet again
Better things are bound to happen
All my dues surely must be paid
Many miles and many tears
Times were hard but now they're changing
You should know that I'm not afraid

Ooh, I want you to stay
Ooh, I want you today

I'm ready for love
Oh baby, I'm ready for love
I'm ready for love
Oh baby, I'm ready for love
Oh, for your love

Готов за любов

Разхождайки се по този скалист път
Се чудя къде животът ми ме води
Търкалям се към горчивия край
Намирам себе си вън от Пътя
Какво е нужно за да се запази любовта жива
Трябва да знаеш, как се чувства, приятелко моя

О, аз искам да спреш
О, искам те днес

Аз съм готов за любов
О, скъпа, аз съм готов за любов
Готов за любов
О, скъпа, аз съм готов за любов

Сега съм на краката си отново
По-добри неща са сигурни да се случат
Всичките ми дългове трябва да бъдат платени
Много мили и много сълзи
Времената бяха сурови, но сега те се променят
Трябва да знаеш, че не се страхувам

О, аз искам да спреш
О, искам те днес

Аз съм готов за любов
О, скъпа, аз съм готов за любов
Готов за любов
О, скъпа, аз съм готов за любов
О, за твоята любов
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Валентин Найденов » 18 Сеп 2009, 00:11

Чудесен превод! В тази песен с която те поздравиха, Пол Роджърс пее великолепно. Изпълнението е по-добро от оригиналното в тавата. Тоя готин образ е като виното - колкото повече остарява, толкова по-добре пее.
Относно концерта на Куин миналата гОдин у БеоградУ една наша гъска се изцепи в сайт, че той щял бил да провали концерта или нещо такова. Пол беше блестящ! Изпълни сам тази песен на Bad Company - http://www.youtube.com/watch?v=YySrlqFkPd0
Въпреки лошото качество на видеото, гласът му и китарата се чуват идеално. Той навремето отказа на Пърпъл, сега на Куин - тоя си е личност.
:!:
Това е което е всъщност.
Аватар
Валентин Найденов
 
Мнения: 1706
Регистриран на: 31 Юли 2009, 01:17
Местоположение: София

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 18 Сеп 2009, 15:10

UFO-Belladonna

Oh Belladonna, never knew the pain
Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane,
The open letter just carelessly placed,
And you move in silence, the tea so delicately laced -

Out of reach, out of touch
How you've learned to hate so much?
Out of reach, out of touch
How you've learned to hate so much?

Came from passion, and you gave it a name
The fingers are poisoned like needles, in the drivin' rain.
So smile discreetly as you watch with such grace
Now I must slip away, but can you forget my face?

Out of reach, out of touch
How you've learned to hate so much?
Out of reach, out of touch
How you've learned to hate so much?

*Беладоната (Atropa belladonna), наричана още лудо биле или старо биле, носи името на най-възрастната от трите древногръцки богини на съдбата, мойрите, - Атропа (Атропос), - която отговаря за последния етап от живота на хората. Има случаи на деца, отровени само от три плода, а добре сдъвкано листо може да бъде смъртоносно за възрастен човек.

Беладона

О, Беладона, никога не си познавала болката,
Може би съм луд, може би ще ми докараш лудост
Отвореното послание, съвсем нехайно поставено,
И ти трогваш в тишината, билето ти така деликатно завързано

Далеч от близостта, извън усещането
Как си се научила да мразиш толкова силно? (2)

Дойде от страстта и й даде име
Пръстите ти са отровни като игли на пороен дъжд
Тъй дискретно се смееш и гледаш с такава милост
Сега аз трябва да се измъкна, но можеш ли да забравиш лицето ми?
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот zira619 » 18 Сеп 2009, 16:17

Приветствам новата тема!
zira619
 
Мнения: 158
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:29

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 18 Сеп 2009, 22:39

Благодаря ви за добрите думи!

виктор лазаров написа:или мистицизма на The Magician's Birthday


The Magician's Birthday
Uriah Heep

In the magic garden
Some were singing
Some were dancing
While the midnight moon
Shone brightly overhead

The stars so gaily glistened
And the sphinx in silence listened to
The magician tell of
Lives that he had led

Let the bells of freedom ring
Songs of love to friday's king

Let's all go to
The magician's birthday
It's in a forest
But not so far away
Much to do
And so much to say
While we listened to
The orchid orchestra play

Happy birthay to you ...
Happy birthday to magician
Happy birthday to you ...

Then at the dead of midnight
As we watched the dancing firelight
The air grew cold
And seemed to dull the flame
The fire died
The music faded
Filled with fear of death we waited
For now we knew
Some evil was to blame

I challenge you
I challenge you all
For all you own
And all you know
And I own the powers of darkness
I will steal what is mine

Surrender now or face my spite
I grant you it may be friday night
But did you know this day
Also numbers thirteen

First I'll give you fire
I turn your fire into a sleepy stream
Yes, now I give you darkness
From your horror I'll create a dream

You cannot fight me
For I have the sword of hate
But one thing you can't see
My answer is simply
An impenetrable fortress
Of love ... love ... love ...

The fear went as quickly as it came
The air was clear
The fire burned again
The flames leapt
The organ played
The swans sang
To greet the day
And then we knew that
Love will find love will find love

Магичният Рожден Ден
В магичната градина
Едни пееха
Други танцуваха
Докато среднощната луна
Ярко светеше горе

Звездите така весело блестяха
И сфинксът в забрава слушаше
Как Магьосникът разказва за
Живота, който бил довел

Нека камбаните на свободата пеят
Песни от любов към фаталния цар

Нека всички отидат
На рождения ден на Магьосника
Празникът е в гората
Не е толкова далеч
Много да се направи
И също тъй много да се каже
Докато ние слушахме
Оркестър на орхидеи свиреше

Честит рожден ден ...
Честит рожден ден, Магьоснико
Честит рожден ден ...

Тогава в полунощ
Както гледахме танцуващите светлини на огъня
Въздухът стана студен
И сякаш да притъпи пламъка
Огънят умря
Музиката посърна
Изпълнени със страх от смъртта ние чакахме
Засега знаехме, че
Някакво зло е виновно

Аз ви предизвиквам
Аз предизвиквам всички вас
За всичко, което притежавате
И всичко, което знаете
И аз притежавам силата на мрака
Аз ще грабна всичко, което е мое

Предайте се сега или посрещнете моята злоба
подарявам ви живот до петък вечер
Но знаехте ли какво е петък 13-ти

Първо ще ви дам огън
Аз ще превърна вашия огън в сънливо поточе
Да, сега аз ви давам мрак
От вашия ужас ще създам една мечта

Вие не можете да ме преборите
Защото аз имам меча на омразата
Но едно нещо не можете да видите
Моят отговор е прост
Една недостъпна крепост
На любовта ... любовта ... любовта ...

Страхът си отиде толкова бързо, колкото и дойде
Въздухът беше чист
Огънят запламтя отново
Пламъците скочиха
Органът засвири
Лебедите пееха
За да поздравят деня
И тогава ние знаехме това, че
Любовта ще намери любовта ще намери любовта
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 19 Сеп 2009, 00:01

Loved and Lost
Nazareth

Bad luck is dogging me around
bad luck is dogging me around
and I can't change my ways
because I've been made second grade

And it's better to have loved
loved and lost
yes it's better to have loved
loved and lost
it's better to have loved and lost
than never to have loved at all

No love has come to me and stayed
no love has come to me and stayed
but I can't win this race
but to try to run aint no disgrace

And it's better to have loved
loved and lost
yes it's better to have loved
loved and lost
it's better to have loved and lost
than never to have loved at all

Losing hands have always been my deal
losing hands have always been my deal
never had to one twenty ace (???)
but when trouble came I always looked it in the face

And it's better to have loved
loved and lost
yes it's better to have loved
loved and lost
it's better to have loved and lost
than never to have loved at all

Обичал и загубил
Лош късмет се закучи около мен
и аз не мога да променя живота си
защото съм неудачник

И по-добре да съм обичал
обичах и загубих
Да, по-добре е да съм обичал
обичах и загубих,
отколкото никога изоБщо да не съм обичал

Никаква любов не дойде при мен и не остана
Но не мога да спечеля това надбягване
Да се опитам да избягам не е падение

Губещите ръце винаги са в раздаването ми
никога не бяха под 21 (???)
но когато нещастието дойде аз винаги го поглеждах в лицето.

*I've been made second grade вместо съм направен втора класа (буквален превод) преведох "съм неудачник"
*Зачудих се как да преведа "one twenty". Дойде ми наум, че в Блек Джек - игра на карти- сбора на картите трябва да е 21, може да по-малък, но никога повече! Иначе губиш...печели крупието, в случая...???
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 19 Сеп 2009, 23:57

The Hanging Tree
Uriah Heep

Passing through the arms of satan
Reaching for the hands of god
Robbing every mind for wisdom
Running so he won't get caught
He's outlawed by majority
Been branded all his life
Some say that he's a sinner man
As he rides from day to night

He's a bad man, so they say
Living for his love and living free
Riding swift and secretly
So he'll miss the hanging tree
Wounded spirit on the wind
Riding to his dream and destiny

He's laughing at the wanted posters
Calling for his friends to see
Laughing aloud as he rides away
Kicking up the dust with speed
Time hands him down a pathway
And freedom is a horse he rides
Glory is a dream he's after
And fortune is his heart's delight

Riding swift and secretly
So he'll miss the hanging tree
Wounded spirit on the wind
Riding to his dream and destiny

*Много се чудех как точно да преведа името на песента. "Бесилка" не ми се връзваше с текста - по-скоро Осъден на свобода - оставям го на вашето въображение....

Преминавайки през ръцете на Сатаната
Достигайки ръцете на Бог
Ограбвайки всяко съзнание за мъдрост
Тичайки, така че да не бъде хванат
Той е отхвърлен от мнозинството
Бил тузар през целия си живот
Някои казват, че е грешник
Макар да обикаля ден и нощ

Той е лош човек, така казват,
Живеейки за неговата любов и живеейки свободен
Обикаляйки неочаквано и тайно
Така ще се избави от оковите
Ранен дух на вятъра
Пътувайки към неговата мечта и съдба

Той се смее на исканията,
Афиширани от негови приятели за среща
Смеейки се на глас пътува далеч,
Вдигайки праха със скорост
Случаят му показва пътя
И свободата е кон, който той язди
Красотата е мечта, която той следва
И съдбата е радост за сърцето му

Обикаляйки неочаквано и тайно
Така ще се избави от оковите
ранен дух на вятъра
Пътувайки към неговата мечта и съдба
Последна промяна Ani на 20 Сеп 2009, 00:39, променена общо 2 пъти
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Ani » 20 Сеп 2009, 00:21

Aphrodite's child Spring Summer Winter And Fall

Spring, summer, winter and fall
keep the world in time
spinning around like a ball
Never to unwind
Spring, summer, winter and fall
are in everything
I know in love we had them all
now our love is gone

This last thing
is passing now
like summer to spring
it takes me
and wakes me now
like seasons i'll change
and then re-arrange some how

Spring, summer, winter and fall
keep the world in time
spinning around like a ball
Never to unwind

[interlude]

this last thing
is passing now
like summer to spring
it takes me
and wakes me now
like seasons i'll change
and then re-arrange some how

Spring, summer, winter and fall
keep the world in time
spinning around like a ball
Never, never to unwind

Spring, summer, winter and fall
are in everything
I know in love we had them all
now our love is gone

Пролет лято зима и есен
Пролет, лято, зима и есен
Поддържат света във времето
Подскачайки като топка, която
Никога да не бъде отнесена от вятъра
Пролет, лято, зима и есен
са във всичко
Аз зная, че в любовта ги има всичките
Сега нашата любов отмина

Като последен лист,
пада сега
като лятото - пролетта
то ме грабва
и ме събужда сега
като сезоните аз ще се променя
и тогава някак си ще се преподредя.

* В заглавието на песента се съдържа и игра на думи - "fall" е есен, и падам...
Ani
 
Мнения: 877
Регистриран на: 31 Юли 2009, 17:38

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Валентин Найденов » 20 Сеп 2009, 00:42

Преводът ти е добър. Но... и нали... след това започва истината!

Uriah Heep - Firefly Cover Front.jpg


Хенсли има навик да се колебае и да спори със себе си поетично. В случая с "Бесилката" (Hanging Tree) спорът е с Бог и е на Джак Уйлямс като автор на текста.
:o
Това е което е всъщност.
Аватар
Валентин Найденов
 
Мнения: 1706
Регистриран на: 31 Юли 2009, 01:17
Местоположение: София

Re: Преводи на песни

Непрочетено мнениеот Dakota » 26 Сеп 2009, 10:56

Ani, обещах да те черпя с друго мое любимо парче. Извинявам се за качеството, но това е най-доброто, което успях да открия в мрежата. http://vbox7.com/play:b2cf543c
Защо ли го слагам точно в тази тема....? :D
Аватар
Dakota
 
Мнения: 696
Регистриран на: 31 Юли 2009, 19:38

Следваща

Назад към Рок поезия и текстове на песни

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron